สายไฟ IEC10 สายแข็งกลมดำ ฉนวน 2 ชั้น

สายไฟ IEC10 THAI YAZAKI สายแข็งกลมดำ ฉนวน 2 ชั้น 300/500V สาย IEC10 NYY (รหัส มอก.ปัจจุบัน IEC10) ขนาด 2C-4C x 1.5 – 35 mm2 ใช้ฝังดินไม่ได้

Read more

สาย NYY 1C x 25 Sq.mm สายไฟฝังใต้ดิน

สายไฟ NYY 1C x 25 Sq.mm สายฝังใต้ดิน สายไฟ NYY เป็นสายไฟทองแดงแบบแข็ง หุ้มฉนวน PVC สีดำ 2 ชั้น แรงดัน 450/750V 70C สามารถใช้ในพื้นที่เปียก หรือ ฝังใต้ดินได้

Read more

สายไฟ NYY YAZAKI สายเคเบิ้ลส่งกำลังไฟฟ้า

สายไฟ NYY ไทยยาซากิ Thai Yazaki เป็นสายเคเบิ้ลส่งกำลังไฟฟ้า สามารถใช้ฝังใต้ดิน พี้นที่แห้ง และเปียกได้ ขนาดตั้งแต่แกนเดี่ยวถึง 4 แกน 1mm2 – 500mm2 หุ้มฉนวน PVC 2 ชั้น แรงดัน 450/750V 70℃

Read more
ThailandEnglish