สายไฟ IEC10 สายแข็งกลมดำ ฉนวน 2 ชั้น

สายไฟ IEC10 THAI YAZAKI สายแข็งกลมดำ ฉนวน 2 ชั้น 300/500V สาย IEC10 NYY (รหัส มอก.ปัจจุบัน IEC10) ขนาด 2C-4C x 1.5 – 35 mm2 ใช้ฝังดินไม่ได้

Read more
ThailandEnglish