สายลำโพง ตีเกลียว THW(f) TWIST

สายลำโพง ตีเกลียว THW(f) TWIST ให้คุณภาพสัญญาณเสียงแจ่มชัด สายอ่อนทองแดงฝอย สาย 2 เส้นบิดเป็นเกลียว หุ้มฉนวนด้วย PVC แรงดัน 450/750V 70℃ สีเทาแถบดำ

Read more

สาย THW(f) TWIST หรือ VTF สายลำโพง

สาย THW(f) TWIST หรือ VTF เป็นสายอ่อนทองแดงฝอย สาย 2 เส้นบิดเป็นเกลียว หุ้มฉนวนด้วย PVC แรงดัน 450/750V 70℃ สีเทาแถบดำ เหมาะสำหรับต่อสายลำโพง เครื่องเสียง

Read more
ThailandEnglish