สายไฟ VAF-G สายไฟเดินในบ้าน สายคู่สีขาว

สายไฟ VAF-G ไทยยาซากิ Thai Yazaki สายไฟเดินในบ้าน เป็นสายแกนคู่ พร้อมแกนสายดินหุ้มฉนวน PVC แรงดัน 300V 70℃ สายไฟฟ้า คุณภาพ ราคาส่ง

Read more
ThailandEnglish