สายไฟ THW f (VSF) สายคอนโทรลทองแดงฝอย

สายไฟ THW f (VSF) ไทยยาซากิ Thai Yazaki เป็นสายอ่อนกลมเดี่ยวทองแดงฝอย ใช้เป็นสายภายในอุปกรณ์ไฟฟ้า หุ้มฉนวนเป็น PVC แรงดัน 450/750V 70℃

Read more
ThailandEnglish