สายไฟฟ้า H07V-K สายไฟแผงวงจร สวิทซ์บอร์ด

สายไฟฟ้า H07V-K สายไฟแผงวงจร สวิทซ์บอร์ด สายอ่อนคอนโทรลกลม แกนเดี่ยว หุ้มฉนวนPVC ชนิดพิเศษ ทนแรงดัน 450/750V 70℃ เหมาะสำหรับประกอบแผงวงจร และเพาเวอร์คอนโทรล สวิทซ์บอร์ดต่างๆ

Read more

สายไฟฟ้า H05V-K สายไฟแผงวงจร สวิทซ์บอร์ด

สายไฟฟ้า H05V-K สายไฟแผงวงจร สวิทซ์บอร์ด สายอ่อนคอนโทรล ทองแดงฝอย หุ้มฉนวน PVC ทนแรงดัน 300/500V 70℃ เหมาะสำหรับแผงวงจร และเพาเวอร์คอนโทรล สวิทซ์บอร์ดต่างๆ

Read more

สายไฟฟ้า LIYCY สายไฟทนสารเคมี น้ำมัน

สายไฟฟ้า LIYCY เป็นสายอ่อนคอนโทรลชนิดหลายแกน หุ้มด้วยชีลทองแดงถักเปียชุบเงิน เปลือกนอกเป็น PVC ชนิดพิเศษทนต่อสารเคมี และน้ำมันต่างๆ ผ่านการทดสอบป้องกันไฟลามเพื่อความปลอดภัย

Read more

สายไฟฟ้า FLAT CABLE ระบบเครนไฟฟ้า รอกไฟฟ้า

สายไฟฟ้า FLAT CABLE เป็นสายแบนอ่อนหลายแกน มีสายดินเขียวคาดเหลือง 1แกน หุ้มฉนวน PVC ชนิดพิเศษ มีความอ่อนตัวสูง เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบ เครนไฟฟ้า รอกไฟฟ้า

Read more
ThailandEnglish