เบรกเกอร์กันดูด RCCBs SIEMENS

จำหน่าย เบรกเกอร์กันดูด RCCBs SIEMENS รุ่น 5SM1, 5SM3 2P และ 4P ขนาดต่างๆ ทำหน้าที่ตัดวงจรหากเกิดกระแสรั่วตามค่าที่กำหนดไว้ (10,30,300mA)

Read more

5SM3314-0 RCCBs เบรกเกอร์กันดูด 2P 40A SIEMENS

5SM3314-0 RCCBs เบรกเกอร์กันดูด 2P 40A SIEMENS จำหน่ายเบรกเกอร์กันดูดของ SIEMENS รุ่น 5SM1, 5SM3 ทำหน้าที่ตัดวงจรหากเกิดกระแสรั่ว (10,30,300mA)

Read more

5SM1346-0 RCCBs เบรกเกอร์กันดูด 4P 63A SIEMENS

5SM1346-0 เบรกเกอร์กันดูด 4P 63A SIEMENS จำหน่ายเบรกเกอร์กันดูด RCCBs ของ SIEMENS รุ่น 5SM1 และรุ่น 5SM3 2P และ 4P

Read more

SIEMENS: สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ Miniature Circuit Breaker 5SX

สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ (Miniature Circuit Breaker) 5SX41, 5SX42, 5SX43 ยี่ห้อ SIEMENS ทำหน้าที่ตัดวงจรหากเกิดการลัดวงจร หรือใช้กระแสเกินพิกัด คุณภาพสูง ราคาขายส่ง จัดส่งทั่วประเทศ

Read more
ThailandEnglish