เบรกเกอร์กันดูด RCCBs SIEMENS

จำหน่าย เบรกเกอร์กันดูด RCCBs SIEMENS รุ่น 5SM1, 5SM3 2P และ 4P ขนาดต่างๆ ทำหน้าที่ตัดวงจรหากเกิดกระแสรั่วตามค่าที่กำหนดไว้ (10,30,300mA)

Read more

5SM3314-0 RCCBs เบรกเกอร์กันดูด 2P 40A SIEMENS

5SM3314-0 RCCBs เบรกเกอร์กันดูด 2P 40A SIEMENS จำหน่ายเบรกเกอร์กันดูดของ SIEMENS รุ่น 5SM1, 5SM3 ทำหน้าที่ตัดวงจรหากเกิดกระแสรั่ว (10,30,300mA)

Read more

5SM1346-0 RCCBs เบรกเกอร์กันดูด 4P 63A SIEMENS

5SM1346-0 เบรกเกอร์กันดูด 4P 63A SIEMENS จำหน่ายเบรกเกอร์กันดูด RCCBs ของ SIEMENS รุ่น 5SM1 และรุ่น 5SM3 2P และ 4P

Read more

5SJ61 16A เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB) SIEMENS

5SJ61 16A เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB) SIEMENS จำหน่ายลูกย่อยเซอร์กิต เบรกเกอร์ หรือ สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ (Miniature Circuit Breaker) SIEMENS รุ่น 5SJ61 1P 16A

Read more

5SJ61 1P 32A เซอร์กิตเบรกเกอร์ SIEMENS

5SJ61 1P 32A เซอร์กิตเบรกเกอร์ SIEMENS จำหน่ายลูกย่อยเซอร์กิต เบรกเกอร์ หรือ สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ (Miniature Circuit Breaker) SIEMENS รุ่น 5SJ61 1P 32A

Read more

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) SIEMENS

จำหน่าย เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) SIEMENS มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Motor Circuit Breakers), สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (Miniature Circuit Breakers)

Read more

เมนเบรกเกอร์ (Main Breaker) 2P, Schneider

เมนเบรกเกอร์ (Main Breaker) 2P, Schneider ชไนเดอร์ QOvs ชนิด 2 Pole 16-63A และ QO-MBX ชนิด 2 Pole 70-100A ทนกระแสลัดวงจร (IC) 10kA ใช้กับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท

Read more

ลูกย่อย เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB) ชไนเดอร์ สแควร์ดี

ลูกย่อย เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB) ชไนเดอร์ สแควร์ดี เซอร์กิตเบรกเกอร์ สำหรับคอนซูมเมอร์ยูนิท และโหลดเซ็นเตอร์ ยี่ห้อ ชไนเดอร์ (สแควร์ ดี) ลูกย่อย QOvs, QOH-X

Read more
ThailandEnglish