เบรกเกอร์กันดูด RCCBs SIEMENS

จำหน่าย เบรกเกอร์กันดูด RCCBs SIEMENS รุ่น 5SM1, 5SM3 2P และ 4P ขนาดต่างๆ ทำหน้าที่ตัดวงจรหากเกิดกระแสรั่วตามค่าที่กำหนดไว้ (10,30,300mA)

Read more

5SM3314-0 RCCBs เบรกเกอร์กันดูด 2P 40A SIEMENS

5SM3314-0 RCCBs เบรกเกอร์กันดูด 2P 40A SIEMENS จำหน่ายเบรกเกอร์กันดูดของ SIEMENS รุ่น 5SM1, 5SM3 ทำหน้าที่ตัดวงจรหากเกิดกระแสรั่ว (10,30,300mA)

Read more

5SM1346-0 RCCBs เบรกเกอร์กันดูด 4P 63A SIEMENS

5SM1346-0 เบรกเกอร์กันดูด 4P 63A SIEMENS จำหน่ายเบรกเกอร์กันดูด RCCBs ของ SIEMENS รุ่น 5SM1 และรุ่น 5SM3 2P และ 4P

Read more

สวิทช์หยุดฉุกเฉิน SIEMENS 3LD2264-1GP53

สวิทช์หยุดฉุกเฉิน SIEMENS (Emergency Stop Switch) รุ่น 3LD2264-1GP53 จำหน่ายสวิทช์หยุดฉุกเฉิน ยี่ห้อ SIEMENS 3POLE 32A/690V 400V/11.5kW/AC-23A 1NO+1NC

Read more

มอเตอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3VU1340-1MK00

มอเตอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3VU1340-1MK00 (4-6A) จำหน่ายมอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Motor Circuit Breaker) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น 3VU1340-1MK00 ราคาขายส่ง

Read more

3VU1340-1ML00 (6-10A) SIEMENS มอเตอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์

3VU1340-1ML00 (6-10A) SIEMENS จำหน่ายมอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Motor Circuit Breaker) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น 3VU1340-1ML00 ราคาขายส่ง

Read more

3VU1340-1MJ00 Motor Circuit Breaker SIEMENS

3VU1340-1MJ00 Motor Circuit Breaker จำหน่ายมอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Motor Circuit Breaker) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น 3VU1340-1MJ00 ราคาขายส่ง

Read more

มอเตอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3VU1340-1NH00 (2-3.2A) SIEMENS

มอเตอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3VU1340-1NH00 (2-3.2A) จำหน่ายมอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Motor Circuit Breaker) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น 3VU1340-1NH00 ราคาขายส่ง

Read more

จำหน่าย 3VU1340-1TJ00 (2.4-4A) มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์

3VU1340-1TJ00 (2.4-4A) มอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ จำหน่ายมอเตอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Motor Circuit Breaker) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น 3VU1340-1TJ00 ราคาขายส่ง

Read more

5SJ61 16A เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB) SIEMENS

5SJ61 16A เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB) SIEMENS จำหน่ายลูกย่อยเซอร์กิต เบรกเกอร์ หรือ สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ (Miniature Circuit Breaker) SIEMENS รุ่น 5SJ61 1P 16A

Read more
ThailandEnglish