ราคาตั้ง สายไฟ H05V-K (Price List) สายไฟแผงวงจร สวิทซ์บอร์ด

ราคาตั้ง สายไฟ H05V-K (Price List) สายไฟฟ้า H05V-K สายไฟแผงวงจร สวิทซ์บอร์ด หุ้มฉนวนPVCชนิดพิเศษ เหมาะสำหรับแผงวงจร เพาเวอร์คอนโทรล สวิทซ์บอร์ดต่างๆ

Read more

สายไฟฟ้า H07V-K สายไฟแผงวงจร สวิทซ์บอร์ด

สายไฟฟ้า H07V-K สายไฟแผงวงจร สวิทซ์บอร์ด สายอ่อนคอนโทรลกลม แกนเดี่ยว หุ้มฉนวนPVC ชนิดพิเศษ ทนแรงดัน 450/750V 70℃ เหมาะสำหรับประกอบแผงวงจร และเพาเวอร์คอนโทรล สวิทซ์บอร์ดต่างๆ

Read more

สายไฟฟ้า H05V-K สายไฟแผงวงจร สวิทซ์บอร์ด

สายไฟฟ้า H05V-K สายไฟแผงวงจร สวิทซ์บอร์ด สายอ่อนคอนโทรล ทองแดงฝอย หุ้มฉนวน PVC ทนแรงดัน 300/500V 70℃ เหมาะสำหรับแผงวงจร และเพาเวอร์คอนโทรล สวิทซ์บอร์ดต่างๆ

Read more
ThailandEnglish