สาย LiYCY สายส่งข้อมูล ป้องกันคลื่นรบกวน ทนสารเคมี น้ำมัน

สาย LiYCY สายส่งข้อมูล ป้องกันคลื่นรบกวน ทนสารเคมี น้ำมัน คุณภาพดี มาตรฐานยุโรป ใช้ในระบบสำหรับการลำเลียง ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ระบบเครื่องจักร และกระบวนการต่างๆ ในโรงงาน

Read more

สายไฟฟ้า LIYCY สายไฟทนสารเคมี น้ำมัน

สายไฟฟ้า LIYCY เป็นสายอ่อนคอนโทรลชนิดหลายแกน หุ้มด้วยชีลทองแดงถักเปียชุบเงิน เปลือกนอกเป็น PVC ชนิดพิเศษทนต่อสารเคมี และน้ำมันต่างๆ ผ่านการทดสอบป้องกันไฟลามเพื่อความปลอดภัย

Read more

สายไฟฟ้า FLEX-JZ สายอ่อนคอนโทรล ทนสารเคมี และน้ำมัน

สายไฟฟ้า FLEX-JZ สายอ่อนคอนโทรลชนิดหลายแกน และมีแกนสายดินเขียวคาดเหลือง 1แกน หุ้มฉนวน PVC ชนิดพิเศษทนสารเคมี และน้ำมันได้ แรงดัน 500V 80℃ เหมาะสำหรับงานสายการผลิต การลำเลียง

Read more
ThailandEnglish