สายทองแดงฝอย สายคอนโทรล สาย H05V-K, H07V-K

สายทองแดงฝอย สายคอนโทรล เทียบสาย VSF เป็นสายอ่อนคอนโทรล เส้นเดี่ยว ทองแดงฝอย ขนาดตั้งแต่ 0.5 – 240 mm2 ทนแรงดัน 450/750V 70℃ เหมาะสำหรับแผงวงจร สวิทซ์บอร์ด

Read more

สายไฟ THW f (VSF) สายคอนโทรลทองแดงฝอย

สายไฟ THW f (VSF) ไทยยาซากิ Thai Yazaki เป็นสายอ่อนกลมเดี่ยวทองแดงฝอย ใช้เป็นสายภายในอุปกรณ์ไฟฟ้า หุ้มฉนวนเป็น PVC แรงดัน 450/750V 70℃

Read more
ThailandEnglish