สายไฟ NYY YAZAKI สายเคเบิ้ลส่งกำลังไฟฟ้า

สายไฟ NYY ไทยยาซากิ Thai Yazaki เป็นสายเคเบิ้ลส่งกำลังไฟฟ้า สามารถใช้ฝังใต้ดิน พี้นที่แห้ง และเปียกได้ ขนาดตั้งแต่แกนเดี่ยวถึง 4 แกน 1mm2 – 500mm2 หุ้มฉนวน PVC 2 ชั้น แรงดัน 450/750V 70℃

Read more
ThailandEnglish