โอเวอร์โหลด รีเลย์ (Overload Relays) 3UA, 3RU SIEMENS

SIEMENS: โอเวอร์โหลด รีเลย์ (Overload Relays) 3UA, 3RU

จำหน่าย โอเวอร์โหลด รีเลย์ ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น 3UA50, 3UA52, 3UA55, 3UA58, 3UA59, 3UA60, 3UA61, 3UA62 และรุ่น 3RU

โอเวอร์โหลด รีเลย์ SIEMENS

โอเวอร์โหลดรีเลย์ ซีเมนต์

Overload Relay 3RU

Overload Relay 3RU side

SIEMENS: โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Overload Relays) 3UA, 3RU
รุ่นมาตรฐาน (STANDARD Version)
– Thermal Overload Relays: 3UA

รุ่นซีเรียส (SIRIUS Version)
– Thermal Overload Relays: 3RU11

วิธีการสั่ง และสอบถามราคา ง่ายๆ เพียงบอกรหัสรุ่นขึ้นตนด้วย 3UA50, 3UA52, 3UA55, 3UA58, 3UA59, 3UA60, 3UA61, 3UA62, 3UA66, 3UA68 และรุ่น 3RU

โอเวอร์โหลดใช้กับแมกเนติค คอนเทคเตอร์ SIEMENS รุ่นต่างๆ ดังนี้
3UA50 40 = 3TF40,41,30,31
>> 3UA50 40-1G
>> 3UA50 40-1J
3UA52 40 = 3TF42,43,32,33
3UA55 40 = 3TF34,35,44,45
3UA58 40 = 3TF46,49
3UA60 40 = 3TF50
3UA61 40 = 3TF51
3UA62 40 = 3TF52,53
3UA66 40 = 3TF55,56
3UA68 40 = 3TF57-69

กดแชร์โพสต์นี้...
ThailandEnglish