สายไฟฟ้า H07V-K สายไฟแผงวงจร สวิทซ์บอร์ด

สายไฟ H07VK

สายไฟฟ้า H07V-K สายไฟแผงวงจร สวิทซ์บอร์ด สายอ่อนคอนโทรลกลม แกนเดี่ยว หุ้มฉนวนPVC ชนิดพิเศษ ทนแรงดัน 450/750V 70℃ เหมาะสำหรับประกอบแผงวงจร และเพาเวอร์คอนโทรล สวิทซ์บอร์ดต่างๆ

** เทียบเท่ากับสาย THW (f) หรือ VSF

ผลิตตามมาตรฐาน HD 21.3 S3, ROHS 2002/95/EC, HAR เปลือกนอกหุ้มด้วยฉนวนพิเศษ ซึ่งทำให้โครงสร้างเส้นผ่าศูนย์กลางของสายลดลงได้ 20-25% (เปรียบเทียบสาย VSF) ง่ายต่อการใช้งาน และลดขนาดของ Wire Duct ลงได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลวดตัวนำทองแดงฝอยบริสุทธิตามมาตรฐาน IEC/VDE class 5

ขนาดตั้งแต่ 1.5 – 240 mm2
ขนาด 1.5-16 mm2 ขายบรรจุกล่อง กล่องละ 100 เมตร
ขนาด 4-16 mm2 ขายเป็นม้วน ม้วนละ 100 เมตร
ขนาด 16 mm2 ขึ้นไปตัดขายปลีก

>> ราคาตั้งสายไฟ H07V-K สายไฟแผงวงจร สวิทซ์บอร์ด

กดแชร์โพสต์นี้...
ThailandEnglish