เมนเบรกเกอร์ (Main Breaker) 2P, Schneider

เมนเบรกเกอร์ (Main Breaker) 2P, Schneider ชไนเดอร์ QOvs ชนิด 2 Pole 16-63A และ QO-MBX ชนิด 2 Pole 70-100A ทนกระแสลัดวงจร (IC) 10kA ใช้กับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท

Read more
ThailandEnglish