สายไฟลิฟท์ ลวดสลิง 2 ข้าง

สายไฟลิฟท์ ลวดสลิง 2 ข้าง หรือ สาย LIFT-2S เป็นสายอ่อนคอนโทรล มีหลายแกน และมีลวดสลิงประกอบ 2 ข้างตลอดเส้น ลดแรงตึงต่อสายไฟ ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน

Read more

สายไฟฟ้า LIFT-2S เหมาะกับลิฟท์ เครน และรอกไฟฟ้า

สายไฟฟ้า LIFT-2S เป็นสายอ่อนคอนโทรล มีหลายแกน และมีลวดสลิงประกบตลอดทั้ง 2ข้าง เหมาะสำหรับใช้กับลิฟท์ และอุตสาหกรรมที่ใช้เครน และรอกไฟฟ้า

Read more
ThailandEnglish