สาย CV แบบอ่อน XLPE RV-K 0.6/1 KV 5Gx2.5 MM2

สาย CV แบบอ่อน XLPE RV-K 0.6/1 KV (600/1000V) 90C สายพาวเวอร์แบบอ่อน ความยืดหยุ่นสูง ขนาด 5G x 2.5 MM2 ฉนวน XLPE (Cross-linked polyethylene) เปลือกนอก PVC

Read more
ThailandEnglish