สายไฟลิฟท์ ลวดสลิง 2 ข้าง

สายไฟลิฟท์ ลวดสลิง 2 ข้าง หรือ สาย LIFT-2S เป็นสายอ่อนคอนโทรล มีหลายแกน และมีลวดสลิงประกอบ 2 ข้างตลอดเส้น ลดแรงตึงต่อสายไฟ ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน

Read more
ThailandEnglish