สายไฟฟ้า SIF/GL สายไฟทนความร้อน หุ้มใยแก้ว

สายไฟฟ้า SIF-GL สายไฟทนความร้อน และเย็น เป็นสายอ่อนทนความร้อนแกนเดี่ยว หุ้มฉนวนยางซิลิโคลน เปลือกนอกหุ้มใยแก้ว เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูง เช่น โรงหล่อโลหะ โรงงานเป่าแก้ว

Read more
ThailandEnglish