สาย SIHF 2×1 MM2 สายไฟทนความร้อน สายไฟทนความเย็น

สาย SIHF 2×1 MM2 สายไฟทนความร้อน สายไฟทนความเย็น เป็นสายไฟทนอุณหภูมิ -60℃ / +180℃ หุ้มฉนวนเป็นยางซิลิโคลนชนิดพิเศษ แรงดัน 300V/500V สีแดงอิฐ

Read more

สายไฟทนความร้อน +180℃ (สาย SIHF)

สายไฟทนความร้อน +180℃ (สาย SIHF) สายทนความร้อน 180℃ สำหรับการติดตั้งแบบถาวร และ 220℃ สำหรับการติดตั้งแบบชั่วคราว หุ้มฉนวนยางซิลิโคลน สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

Read more

สายไฟฟ้า SIHF สายไฟทนความร้อน และเย็น -60℃/ 180℃

สายไฟฟ้า SIHF สายไฟทนความร้อน และเย็น ทนต่ออุณหภูมิ -60℃ และอุณหภูมิความร้อน 180℃ เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมห้องเย็น อุตสาหกรรมรีดเหล็ก อุตสาหกรรมแก้ว

Read more

สายไฟฟ้า SIF/GL สายไฟทนความร้อน หุ้มใยแก้ว

สายไฟฟ้า SIF-GL สายไฟทนความร้อน และเย็น เป็นสายอ่อนทนความร้อนแกนเดี่ยว หุ้มฉนวนยางซิลิโคลน เปลือกนอกหุ้มใยแก้ว เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูง เช่น โรงหล่อโลหะ โรงงานเป่าแก้ว

Read more
ThailandEnglish